Lag din eigen leppepomade

Elevane lagar ein leppepomade kvar som dei får med heim. Elevane vel smak sjølv. Undervegs snakkar me litt om kva fett eigentleg er og ulike laboratorieteknikkar.

Kort om opplegget:

Laga leppepomade

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • Utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

Varigheit: 

45 min per 10 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

15 kr per elev

 

Send førespurnad