Kua og fjoset

Mø, seier kua. Me blir kjend med kua og hennar familie. Korleis ser dei ut? Kva nytta har me av dei? Me tar ein tur i fjøset, og helsar på. Til slutt lagar me smør av mjølka frå kua.

Kort om opplegget:betre kjent med kua.

  • Kva mat får me frå kua?
  • Kor mange magar har kua?
  • Skjelettet til kua.
  • Bli med i fjøset og kjenn på kua.
  • Kinna smør.

Frå fagfornyinga:

Naturfag etter 4. trinn:

  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Samfunnsfag etter 2. trinn:

  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

Mat og helse etter 4. trinn:

  • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentera ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid

Varigheit: 

2 timar pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris:

Gratis

 

Send førespurnad