Kornet er i hus

Kva gjer ein med kornet når det kjem i hus? Kva må skje med kornet for at det skal bli mjøl? Elevane får vera med på å treska, drøfta og mala kornet på ulike måter. Etterpå får dei smaka på vassgraut laga av mjølet.

Kort om opplegget:

  • Treska korn med ulike reiskap
  • Utviklinga av treskemåtar/utstyr
  • Kva blir kornet brukt til?
  • Maling av korn i gamal tid.
  • Maling av korn i dag.
  • Mala korn med ulike kverner.
  • Rensing av mjølet
  • Smaka vassgraut av mjølet som er malt

Frå fagfornyinga:

Mat og helse, etter 4. trinn:

  • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentera ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid

Samfunnsfag, etter 2. trinn:

  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

Varigheit: 

2 timar pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 42 – 46

Pris:

Gratis

Send førespurnad