Kokkar i friluft

Kort om opplegget:

Fysisk aktivitet kombinert med mat og helse. Lag i stand eld og tilbred spanande og god mat på bålet. Lær trygg bruk av eld og kniv.  I skogen finnest gode klatretre og eit taueldorado mellom trea, der ein kan klatra, balansera og utfolda seg motorisk

Kva kan me læra:

  • Bruker kroppen og sansane for å utvikle romforståing
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen
  • Får gode friluftslivopplevingar året rundt
  • Opplever trivsel, glede og meistring ved allsidige rørsleerfaringar, inne og ute, året rundt
  • Vert kjende med eigne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utviklar gode vanar for hygiene og eit variert kosthald
  • Får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
  • Vidareutviklar motoriske ferdigheiter, kroppskontroll, koordinasjon og fysiske eigenskapar
  • Opplever å vurdere og meistre risikofylt leik gjennom kroppslege utfordringar

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Heile året

Praktisk informasjon: 

Ta med gode klede!

Send førespurnad