Kokkar i friluft

Det å laga mat ute i skogen over eit bål er nesten noko av det beste som fins! Lag din eigen forrett, hovudrett og dessert.

Opplegget tar ca 1,5 time, resten av tida nyttar de på eiga hand i utstillingane våre. Her skal du læra ved å gjera, medan ein har det morosamt! Vitengarden består at eit stort bygg – vitensenteret – i tillegg til ein besøksgard med mange dyr og høy og hoppa i. Uteområdet er stort med benker, grillar, huskestativ og volleyballbane (på sommaren) i tillegg til utandørsutstillinga SNU. Like ved Vitengarden ligg òg kulturminneområdet Hanabergmarka samt gode områder for grilling og rekreasjon i skogen.

«Kokkar i friluft» kan bestillas heile året.

Pris: 60 kr pr barn (inkluderer inngang og mat), og 300 pr time formidling.

Send førespurnad