Kokkar i friluft

Kan mat smaka betre enn når ein er ute og har laga maten sjøl? Elevane får laga god og sunn mat på bål, og dei blir kjent med ulike måtar å laga mat ute.

Kort om opplegget:

  • Laga mat på bål
  • Steika på helle, i glør eller gryte
  • Tarzanløype

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Elevane får bruke nærområde og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Mat og helse etter, 4. trinn:

  • utnytte lokale matvarer i matlaging…
  • lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre

Kroppsøving etter 2. trinn:

  • leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø
  • utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider
  • forstå og praktisere turreglar…

Kroppsøving etter 4. trinn:

  • utforske uteaktivitetar og samarbeide med andre under vekslande årstider i nærmiljøet
  • øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen

Varigheit: 

2 timar

Pris:

50 kr pr elev

Kan bestillast: 

Veke 3 – 50

Send førespurnad