Kjemi og fløytekaramellar

Kva skjer når me utsett stoff og stoffblandingar for ytre påverknad? Her skal me studera ulike stoff, sortera dei og til slutt blanda dei og tilføra varme. Resultatet blir fløytekaramellar som elevane får med seg heim.

 

Kort om opplegget:

  • Demonstrasjon av ulike former for påverknad
  • Sortere stoff
  • Elevane lagar fløytekaramellar.

Passar best for 3.-4.trinn

 

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn :

  • Utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaperetter (2.trinn)
  • Utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

Mat og helse, etter 4. trinn:

  • følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging
  • bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging

 

Varigheit:

1 time, maks 24 elevar.

 

Kan bestillast:

Heile året

 

Pris:

10 kr per elev

 

Send førespurnad