Jul i gamledagar

Veke 47- 51

Kort om opplegget:

Dette tilbodet har fleire aktivitetar å velja mellom. Barnehagen må sjølv setja saman aktivitetar som passar for dei. Dersom ein ynskjer graut kostar det kr. 35,- for ungar og kr. 68,- for vaksne. Det inkluderar saft til ungane og kaffi til dei vaksne.

 

Aktivitetar å velja mellom:

 • Kinna smør
 • Servering av risengrynsgraut på løa.
 • Besøk av fjosnissen med klementinar.
 • Bli kjent med husdyra på garden.
 • Rulla honningljos (30 kr,- per pers)
 • Laga gamaldags julepynt.

Kva kan me læra:

 • Får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
 • Bruker fantasi, kreativ tenking og skaparglede
 • Kjenner seg glade og stolte over si eiga kulturelle tilhøyrsle
 • Får kunnskap om dyr og dyreliv
 • Vert kjende med lokalhistorie og lokale tradisjonar
 • Vert kjende med ulike tradisjonar, levemåtar og familieformer

Send førespurnad