Hydraulikk

I vinterferien kan me tilby eit kjekt hydraulikkverkstad til SFO-grupper kvar kvardag klokka 10.00 – 10.45.

Me lagar troll i kopp, kor me brukar eingongssprøyter og vatn til å trylla fram eit troll ! Me skal også laga saksejekk – kor mykje klarar me å løfte ?

Tidsbuk: 45 min pr 20 elevar

Pris: 50 kr pr elev (inkluderar inngang og opplegg) + 300 kr for formidling.

Send førespurnad