Hanabergsmarka og bunkersane

Ein tur ut i marka der me ser etter spor av korleis dei levde i bronsealder, jernalder og mellomalder. I tillegg ser me nyare, spennande spor etter menneske og spesielt dei store krigsinstallasjonane etter tyskarane på toppen av Hanaberget.

Kort om opplegget:

  • Tur i Hanabergmarka kulturminne- og friluftsområde.
  • Kva fortel ”alle steinane”oss om korleis folk har bruka marka tidlegare?
  • Kvifor brukte tyskarane Hanabergmarka under siste verdskrigen?
  • Omvisning i kommandobunkers og kanonstillingar.

Frå fagfornyinga:

Samfunnsfag etter 2. trinn:

  • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet

Samfunnsfag etter 4. trinn:

  • utforskekulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå…

Varigheit: 

1,5 time

Kan bestillast: 

Veke 4 – 50

Praktisk informasjon: 

NB: Ta med godt fottøy

Send førespurnad