Flyverkstad – teknologi og design

Design dine eigne fly og helikopter. Kva skal til for at noko skal kunne fly? Korleis kan du få fly og helikopter til å halda seg i lufta lengst mogleg? Korleis skal ein rakett sjå ut for å gå høgast mogleg?

Kort om opplegget: 

Design dine eigne fly, helikopter og rakett:

  • Ringfly
  • Trakthelikopter
  • Papirakett
  • Pillefygert
  • Rakett

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • Designa og laga eit produkt basert på ein kravspesifikasjon

Varigheit: 

1,5 time (per 20 elever)

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

Gratis

Send førespurnad