Flyverkstad. Helikopter og sugerøyrsrakett.

Korleis kan me designa og byggja helikopter av papir og korleis lagar me ein rakett av sugerøyr? Me finn svara på dette i flyverkstaden.

Kort om opplegget:

  • Me tilverkar rakett av sugerøyr og limband og ser på korleis me kan få han til å flyga lengst mogleg.
  • Me ser på kva form og storleik som verkar best til å flyga ned trappene.

Kva kan me læra:

  • Vidareutviklar motoriske ferdigheiter, kroppskontroll, koordinasjon og fysiske eigenskapar
  • Bruker fantasi, kreativ tenking og skaparglede
  • Bruker ulike teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykkje seg estetisk
  • Får oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover
  • Lagar konstruksjonar av ulikt materiale og utforskar kva moglegheiter reiskapar og teknologi kan by på

 

Barnehagar. 3- 6 år

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 1 time

 

Send førespurnad