Er snop kjemi?

Elevane blir delt i grupper som saman lagar dropsmasse. Elevane får sjølv velje farge og smak. Undervegs tar me opp ulike former for sukker, farge- og aromastoff. Alle dropsa er laga med naturlege tilsettingsstoff. Kva skjer med kokande vatn? Kva er faseovergangar?

Kort om opplegget:

  • Laga drops
  • Laga slikkepinne

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • Utforske og beskrivehvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

Mat og helse, etter 4. trinn:

  • følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging
  • bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging

Varigheit: 

45 min per 10 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

15 kr per elev

Send førespurnad