Den gamle garden og dyra

Bli kjend med den gamle Kviagarden. Kva kallar me dei ulike bygningane? Kva slag dyr er det på garden? Korleis budde folk i gamle dagar? Opplev dyra på nært hald, hopp i høyet og utforsk utstillingane på vitensenteret. Dette opplegget passar svært godt til store grupper som ønskjer å besøka Vitengarden.

Kort om opplegget:

  • Opplev eit gardsbruk på Jæren anno 1950 med dyr og reiskap. Sjå korleis bonden, bondekona og borna hadde det i heimen og undra dykk over skilnadane på korleis ein levde før og korleis me lever no.
  • Utforsk dei jordbruksrelaterte utstillingane på vitensenteret

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Samfunnsfag, etter 2. trinn:

  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

Varigheit: 

1 time pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Heile året

Pris:

Gratis

Send førespurnad