Dei grøne smakane

Korleis er det i urtehagen nå? Elevane får smaka på ulike urter og læra namna på dei. Inne skal me laga mat med urtene frå hagen.

Kort om opplegget:

  • Læra namna på ulike urter
  • Smaka på ulike urter
  • Tørking av urter
  • Matlaging med urter

Frå fagfornyinga:

Mat og helse, etter 4. trinn:

  • utnytte lokale matvarer i matlaging…
  • følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging
  • bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging
  • lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveig ramme rundt måltid saman med andre

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast:

Juni – september

Pris: 

10 kr per elev

Praktisk informasjon: 

Ta med gode klede!

Send førespurnad