Livet i vatnet

PÅ TUR TIL AUDAMOTLAND

Kva lever i vatnet? Me tek med oss håvar og bestemmelsesdukar til Audamotlandtjørna og ser kva me klarar å fanga.

Kort om opplegget:

  • Me tek med håv til tjørna får å sjå kva som lever der. Vasskalvar, fiskar og kanskje ein vasskorpion.

Kva kan me læra:

  • Får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen
  • Får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Får kunnskap om dyr og dyreliv

Varigheit: 

1 – 2 timer

Kan bestillast: 

Veke 18- 40

Send førespurnad