Bier og honning

Kva gjer at bier og andre polinerande insekt er så viktige for oss?

Kva er eit bisamfunn og kva gjer dei inni bikuba?

Kva er arbeidar, droner og dronning og kva oppgåver har dei ulike biene?

Korleis ser ein forskjell på bier, humler, blomefluge og kveps og kva oppgåver har dei ulike i naturen?

Kva er polinering?

 

Kort om opplegget:

Me kikkar i observasjonskuba og ser om me kan finna dei ulike biene.

Me prøver på birøkterdrakt

Me ser på honningtavler og ser kvar biene legg honning og kvar dei legg egg.

Me ser på andre polinerande insekt.

 

Kva kan me læra:

  • Får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen
  • Får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Får kunnskap om dyr og dyreliv

Varigheit: 

1  time

Kan bestillast: 

Heile året

 

 

 

 

Send førespurnad