Ope studiemagasin

5. desember 2021 12.30, 13.15, 14.00 og 14.45
Vitengarden, Kviavegen 99, Nærbø
Vaksne kr. 140 / barn kr. 75 / Familie kr. 380

Like ved Vitengarden, har Jærmuseet bygd eit underjordisk magasin på nærare 2200m2.

På søndag kan du få bli med ned under bakken, i studiemagasinet. Det er ikkje ei ferdig utstilling, men enkelte av museet sine maskinar og reiskap frå samlinga står mellombels lagra her.

Teknikar Endre Ueland har arbeida med flytting av gjenstandane. Han vil ta med grupper på 15 stk tl følgande tidspunkt:

Kl. 12.30, kl. 13.15, kl. 14.00 og kl. 14.45

Inngangsbillett kjøper du i resepsjonen på Vitengarden, og då reserverer ein samstundes plass til å bli med ned i studiemagasinet.

Vitengarden har open butikk, kafe og utstillingar kl. 12.00 – 17.00.