Aktivitetsdag: Fugledag

14. mai 2023 12.00-17.00
Vitengarden, Kviavegen 99, Nærbø

Bli med på fugledag på Vitengarden!

Her blir det fuglemateverkstad utanfor kafeen.

Det vert ringmerking av fuglar (veravhengig). Tidspunkt blir annonsert på høgtalaranlegget gjennom dagen.

Norsk Ornitologisk forening Rogaland har stand i utstillingshallen med fuglequiz.

Alle utstillingane på Vitengarden er opne og i kafèen vert det sal av suppe, påsmurt, kaker og lapper.

Velkommen til gards!