Eggande aktivitetsdag

10. april 12-17
Vaksen 140 kr / barn 75 kr / familie 380 kr

Tradisjonen tru så inviterer Vitengarden til ein innhaldsrik og gild aktivitetsdag, Palmesundag. Dette er ein av dei mest populære aktivitetsdagane gjennom året.

  • Maling av egg
  • Eggspriment
  • Slakting av kylling på garden kl. 13, 14 og 15
  • Lemminga er i gang og me har kopplam på garden
  • Sesongopning av uteutstillinga SNU

I tillegg til alt dette har me gøymt 50 påskeegg rundt om på området, er du den heldige som finn eit?

Utstillinga inne og ute er ope som vanleg og dyra på garden vil gjerne ha besøk.

Kafeen serverer heimalaga suppe med rundstykker, påsmurt, kaker, pølser og mykje anna godt!

Velkommen til gards!