Aktivitetsdag: Smak av haust

22. september 2019 12-17

Kor hen kjem maten frå? Koss blir den dyrka og kor lik er sauen på menneske?

Bli med på ulike aktivitetar som både vil gje læring og ikkje minst smaksoppleving. Dette kan du bl. a. vera med på:

  • Bli med i potetåkeren og ta opp potet/eple. Du kan kjøpa potetene du har tatt opp.
  • Lag mat med potet/eple som nyleg har kome opp av jorda.
  • Saueklypping med maskin
  • Slakting av sau på garden.
  • Studer innvollane til sauen saman med våre pedagogar
  • Smaksprøve på blodkomla og eplekake i gamlahuset.
  • Partering av sau
  • Toving av ull

I kafeen vert det sal av komla, i tillegg til god lokal suppe, pasta, påsmurt, kaker og lappar.

Utstillingane er opne både ute og inne.

Velkommen til gards!