Aktivitetsdag: Mjølk som råvare

13. november 2022 12:00-17:00
Vaksen 145 kr / barn 75 kr / maxibillett 390 kr

Mjølk er ei av dei viktigaste råvarene våre. Denne dagen skal mjølka få stå i fokus.

Kor kjem mjølka frå og kva brukas ho til?

Me ser på både gamle tradisjonar kring mjølk og nye produsentar og nye produkt.

I løpet av dagen kan du vera med på å

  • Koke og smake gome
  • Separere mjølk og kinne smør
  • Lage figurar av mjølkeprotein
  • Eksperimentere med mjølk og konditorfarge
  • TINE og Jerseymeieriet deltek med informasjon, smaksprøver og anna gøy.

 

Utstillinga er open som vanleg der du kan teste siloheisen, sjå på traktorar, laga biogass i utstillinga «Mykje lort og mykje varme», prøva deg som veterinær eller prøve deg mot ostepakkeroboten. På garden kan du du treffe og komma tett på hester, gjess, høner, sauer, griser og kyr. På løa kan du hoppa i høyet.

I kafeen kan du kjøpe heimelaga suppe, lappar, kake og mykje meir.