Aktivitetsdag: 4H-og skogdag

30. april Kl. 12-17
Vitengarden, Kviavegen 99, 4365 Nærbø
Vaksen 145 kr / barn 75 kr / familie 390 kr

På denne aktivitetsdagen er det mange aktivitetar utandørs. 4H-klubbane i Hå har ulike stasjonar der de kan vera med på.

Nede i skogen er Skogselskapet i Rogaland. Her kan du teste kunnskapane dine i naturstien, hogge ved med øks, sage ned eit tre eller teste Felle-Jon.

Klarer du treffe ballongen?

Inne er det servering av god suppe og heimebakst og på garden er det som alltid på våren fullt av yrande liv med kopplam og kyllingar.

Velkommen til gards!