Sandnes Sparebank med milliongave

Rett i forkant av Vitenfabrikken sitt 10-årsjubileum, kom Sandnes Sparebank sin administrerende direktør, Trine Stangeland, på besøk til Vitenfabrikken. Med seg hadde de en sjekk pålydende kr. 3.000.000.

Pengene er gitt av Sandnes Sparebanks gavefond, og skal i sin helhet brukes til en total oppgradering og fornying av en av Vitenfabrikken sine store attraksjoner – planetariet.

Planetariet åpnet samtidig som Vitenfabrikken, 22. mai 2008. Siden da har over 250.000 store og små fått formidling i dette spennende, magiske «rommet». Det blir vist filmer, stjernevisinger, planetsurfinger og konserter i planetariet – tilpasset mange ulike målgrupper og interesser.

Da planetariet åpnet, hadde det den fremste teknologien og var et av ytterst få i verden med en slik standard. Det er det tyske og anderkjente firmaet ZEISS planetarium som har levert det tekniske utstyret. På 10 år har likevel mye skjedd på teknologidelen, og for å kunne drifte planetariet videre som et av de mest moderne i Europa, var Vitenfabrikken helt avhengige av å gjøre store, kostbare oppgraderinger.

Oppgraderingene som nå skal gjøres, har en total kostnad på 5,5 millioner. Med oppsparte midler, og den store gaven fra Sandnes Sparebank, er vi i mål og kan starte på arbeidet.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til et fornyet planetarium – med en enda bedre, visuell opplevelse som vil gi realfagsglede til mange!