Oppstart av internasjonalt samarbeid

Vitenfabrikken er gjennom Norway Grants med i et nytt samarbeid for å styrke STEM-ferdighetene i kroatiske grunnskoler. Neste uke er det oppstartskonferanse for prosjektet.

diverse logoer

For ENGLISH text – please see below.

Prosjektet har fått tittelen «Strengthening STEM skills in primary schools in Zadar county – STEM COUNTY». Oppstartkonferansen for prosjektet vil bli holdt tirsdag 24. januar 2023 ved Center for Creative Industries, Zadar, Kroatia. Målet med denne konferansen er å presentere prosjektet for interessenter og allmennheten, samtidig som det oppmuntres til diskusjon og refleksjon rundt viktigheten av å styrke STEM-ferdigheter i kroatiske grunnskoler, men også utdanning generelt. Som en del av den innledende konferansen vil det bli holdt en paneldiskusjon om temaet «Hvordan lykkes med å svare på utfordringer med å styrke STEM-ferdighetene til lærere og studenter og motivere studenter til videre utdanning innen STEM-feltet?» «STEM COUNTY»-prosjektet vil forbedre STEM-ferdighetene til lærere og elever i grunnskoler i Zadar County, Kroatia, gjennom modernisering av skolelokaler, heve kapasiteten til lærere, utdanne elever og utveksle kunnskap og erfaringer innen STEM-felt. Gjennomføringen av prosjektet vil utstyre 13 STEM-klasserom i 13 barneskoler i Zadar County – åtte barneskoler grunnlagt av byen Zadar og fem barneskoler grunnlagt av Zadar County.

Finansiering

Prosjektet er finansiert innenfor rammen av programmet «Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse», som inngår i Finansielle mekanismer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Norge, og gjennomføres i perioden 15. juli 2022 til 14. april 2024.

Mer informasjon om finansiering: https://eeagrants.hr/en/

Mer informasjon om programmet: https://eeagrants.hr/en/programs/local-development-and-poverty-reduction/

ENGLISH

Announcement of the initial conference of the project Strengthening STEM skills in primary schools in Zadar County» – STEM COUNTY”

The initial conference of the project «Strengthening STEM skills in primary schools in Zadar County» will be held on Tuesday, January 24, 2023, from 10:00 a.m. to 12:20 p.m. in the multifunctional hall of the Center for Creative Industries, Put Murvice 3A, 23 000 Zadar (3rd floor). The goal of this event is to present the project to stakeholders and the general public, while encouraging discussion and reflection on the importance of strengthening STEM skills in our primary schools, but also education in general. As part of the initial conference, a panel discussion will be held on the topic «How to successfully respond to challenges in strengthening the STEM skills of teachers and students and motivate students to further education in the STEM field?»

The «STEM COUNTY» project will improve the STEM skills of teachers and students in elementary schools in Zadar County through the modernization of school premises, raising the capacity of teachers, educating students and exchanging knowledge and experiences in STEM fields. The implementation of the project will equip 13 STEM classrooms in 13 primary schools in Zadar County – 8 primary schools founded by the City of Zadar (OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Voštarnica, OŠ Zadarski otoci)  and 5 elementary schools founded by Zadar County (OŠ Zemunik, OŠ Jurja Dalmatinca Pag, OŠ Vladimir Nazor Neviđane, OŠ Franka Lisice Polača, OŠ Biograd na Moru). The project is financed within the framework of the «Local Development and Poverty Reduction» program, which forms part of the Financial Mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway, and is implemented in the period from July 15, 2022 to April 14, 2024.

More information about the financial mechanism: https://eeagrants.hr/en/

More information about the program: https://eeagrants.hr/en/programs/local-development-and-poverty-reduction/