Natur på torsdag

Natur på torsdag er en populærvitenskapelig foredragsserie. I høst får vi besøk av fire foredragsholdere.

 

Program for foredrag høsten 2011:

Torsdag 22. september kl. 18.30–20.00
Frå Sirahavet til Seljestad

Torsdag 29. september kl. 18.30–20.00
Ein skjult skatt i Rogalandselver

Torsdag 6. oktober kl. 18.30–20.00
Rogalandsskogen til glede for samfunnet og folk flest

Torsdag 13. oktober kl. 18.30–20.00
Vekst og fall for sjøfuglene på Vestlandet