Møllebil på flyttefot

Onsdag 18. november var en stor dag i Sandnes. Endelig, etter å ha stått lagret i 20 år, kom den tidligere Møllebilen til Krossens Havremølle ut i lyset igjen.

Møllebilen, en Mercedes 322 1963-modell, kom til Sandnes i 1963 og ble brukt helt frem til 1988. Lastebilen hadde løs tank på lasteplanet, og ble stort sett brukt som transport til og fra statens kornforretning, samt ned til anlegget til mølla i Vågen og til Sandnes havn.  Ellers ble den også brukt til besøk hos bønder i distriktet. Lastebilen er en av få igjen i Sandnes som har vært brukt i industrien.

Primus motor og møllemestersønn

Nå skal lastebilen på besøk til verkstedet hos Bertel O. Steen. Målet er å få den i kjørbar stand og EU-godkjent slik at den kan delta på ulike tilstellinger fremover. Primus motor for å få Møllebilen ut av lageret, er Magne Gjesdal. Han oppdaget lastebilen ved en tilfeldighet da han kjørte forbi lageret for et par år siden. Som lastebilentusiast fikk han med seg Øivind Lura, sønn av møllemester Olaf Lura, og tok kontakt med Vitenfabrikken. Etter en del planlegging, kunne prosessen med å få bilen satt i stand, gå i gang. Både Magne og Øivind var til stede da Møllebilen ble hentet og kjørt til verksted. Øivind var en av de siste som kjørte bilen, og har mange minner fra ulike kjøreturer. De fleste lokalt, men det var også et par lengre kjøreturer til Kristiansand og Etne.

Hvor skal bilen stå?

I samarbeid med arkitekt er det laget skisser for hvordan Møllebilen kan få en sentral utstillingsplass i tilknytning til Krossen Havremølle. Disse skissene jobbes det nå aktivt videre med slik at Møllebilen kan få en fin og sentral plass i bybildet i Sandnes, der den hører hjemme.