Lommepark med biokull

Skilt som forteller om biokull

Like utenfor inngangspartiet til Vitenfabrikken ligger Lommeparken. Den er laget i samarbeid med Sandnes kommune. Her vokser plantene i biokull, kompost og grus. Sandnes kommune har et eget biokullanlegg på Vatne driftsstasjon. Anlegget produserer biokull og nærvarme fra hage- og parkavfall, og er et av de første i Norge av sitt slag. I 2022 innledet Sandnes kommune samarbeid med den filantropiske organisasjonen Bloomberg Philanthropies om å videreutvikle biokull-satsingen i Sandnes. Målet med prosjektet er formidling av kunnskap og oppskalering av produksjonen. Biokull har flere ulike egenskaper som er klimavennlige.

Fordelene med biokullproduksjon:
– Utmerket måte å sluttbehandle park- og hageavfall.
– Det blir skapt klimanøytral varme under forbrenningen.
– Karbon blir «låst» i biokullet, som dermed er godt egnet for langvarig karbonfangst.
– Biokullet forbedrer vekstforholdene i jorden for blomstre, planter, busker og trær.


Fakta om biokull i Sandnes
Les mer på kommunens biokullsider