Glede på Vitenfabrikken over prosjektmidler til Diversitas familieverksted!

På Vitenfabrikken er vi veldig glade! Vi har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til opprettelse av et familieverksted for barnefamilier med innvandrerbakgrunn. Tilbudet er gratis for de deltakende familier. Vi har valgt navnet Diversitas familieverksted, fordi det betyr mangfold.

På Diversitas familieverksted vil de deltakende familiene sammen lære seg ulike skaperverktøy til forskjellige prosjekter. Det kan for eksempel være å designe et handlenett med design med refleks eller lære å bygge små elektroniske troll. Vi har MANGE aktiviteter på lur, som vi gleder oss til å ta i bruk på familieverkstedet!

Før sommerferien har Vitenfabrikken planlagt to Diversitas familieverksteder. Etter sommerferien starter vi opp igjen og ha åpent fast en helg hver måned samt på hverdagene i høstferien.

På Diversitas familieverksted vil vi selvfølgelig følge de smittevernsregler, som er gjeldende på tidspunktet.

Hva skjer på Diversitas familieverksted?

Familiene, som har meldt seg på, møter opp når Vitenfabrikken åpner. Med deres billetter er de invitert med på Diversitas familieverksted. Etter verkstedet kan de gratis benytte seg av Vitenfabrikkens andre aktivitetstilbud.

Diversitas familieverksted er en plass hvor familier møtes og er kreative. Det er et popup-skaperverksted, hvor aktivitetene vil være mange av de samme aktiviteter, som ellers foregår på Makerspace Vitenfabrikken. På familieverkstedet blir det tilrettelagt så yngre barn også kan bli med. Familiene jobber sammen om aktiviteten, så det er et tilbud hvor både barn og voksne er sammen. Det vil alltid være to veiledere tilstede som har grundig kjennskap til aktiviteten og som vil hjelpe familiene.

Alle Diversitas familieverkstedene er introduksjon til verktøy og programvare, det betyr at deltakelsen ikke krever forkunnskaper, bare lyst til å lære og skape. Hver måned har sitt eget tema. Det betyr at familiene kan velge å melde seg på en eller flere verksteder.

Hvem er Diversitas familieverksted rettet mot?

Familier med barn 6-18 år, som kommer fra andre land. Med familier mener vi voksne og barn. Barn kan derfor gjerne ta med seg en onkel/tante, en voksen venn eller en av sine besteforeldre. Hver familie på familieverkstedet må består av både barn og voksne. Familiene vil få en invitasjon med påmeldingslenke.