First Lego League

First Lego League (FLL) er en årlig kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge i alderen 6-16 år. Det er stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak FLL i Skandinavia. Den regionale turneringen holdes på Vitenfabrikken i november.

Kunnskap- og teknologikonkurransen

Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevant tema. I oppdragene finnes ingen fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. Selve konkurransedagene i november er en fartsfylt opplevelse med spenning, glede og begeistring for egne og andres prestasjoner.

Økt interesse for realfag og teknologi

FIRST LEGO League (FLL) ønsker å bidra til å øke interessen for realfag og teknologi ved å utfordre deltagerne gjennom reelle problemstillinger med en arbeidsmetode som man arbeider under i det virkelige arbeidslivet. FLL innbefatter personlig og faglig utvikling gjennom samarbeid og praktisk læring mot et felles mål.

Konkurransen er godt forankret i læreplanverket for Kunnskapsløftet og prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk. Vitenfabrikken bistår Teknolab Stavanger hvert år med gjennomføringen av den regionale finalen. Nyttig info for veiledere på hjemmesiden til FIRST LEGO League Scandinavia.

 

Viktige datoer i 2022:

1. april: Påmelding åpner

17. september: Oppdraget offentliggjøres

12. november: Regional finale på Vitenfabrikken

3. desember: Skandinavisk finale
 
_
 
 
 
Hovedsponsor for den regionale finalen er Equinor Morgendagens Helter.