Tredimensjonalt byggverk – 3.-4. trinn

Hvordan kan en klasse bygge et fantastisk tetraeder ved hjelp av seks pinner og noen strikker til hver elev?
Kort om opplegget

  • Elevene får erfare hvordan en klasse i fellesskap kan bygge et stort tredimensjonalt byggverk.
  • De får oppleve stabilitet og styrke i ulike geometriske figurer og bli kjent med de platonske legemene.
  • Snakke om og beskrive to- og tre-dimensjonale figurer ved hjelp av begreper som flater, hjørner og kanter.

Kompetansemål

Teknologi og design

  • Beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre.
  • Gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet.
  • Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner.

Geometri

  • Analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
  • Byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta

 

Klasse/trinn: 3. – 7. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

 

Send forespørsel