Tredimensionalt byggverk (5.-10.-trinn + vgs)

Hvordan kan en klasse bygge et fantastisk tetraeder ved hjelp av pinner og strikker?

Kort om opplegget

  • Elevene får erfare hvordan en klasse i fellesskap kan bygge et stort tredimensjonalt byggverk.
  • De får oppleve stabilitet og styrke i ulike geometriske figurer og bli kjent med de platonske legemene.
  • Snakke om og beskrive to- og tre-dimensjonale figurer ved hjelp av begreper som flater, hjørner og kanter.
  • De får undersøke og utforske strukturene i byggverket og beskrive dem ved hjelp av matematiske representasjoner.
  • Opplegget passer svært godt inn i kjerneelementene i faget.

Klasse/trinn: Tilpasses ulike trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel