Tallsystemer (plassverdisystemer) og logiske kretser – VG2

Vg 2, Informasjonsteknologi 1 

Hvordan virker datamaskiner helt grunnleggende? Hvordan adderer man i ulike tallsystemer?

Kort om opplegget

  • Lysbildepresentasjon
  • Gjennomgang av ulike tallsystemer (bl.a. totallsystemet), samt noen logiske kretser
  • Teori og praksis omkring halvadderer-kretsen. Utgangspunktet er 1-bits og 4-bits elektriske adderere som finnes i Vitenfabrikkens utstilling.
  • Elevene prøver selv ut maskinene, som adderer ved hjelp av brytere og releer.

Presentasjonen som brukes i opplegget kan fritt lastes ned og benyttes, du finner den i oversikten med listen over alle vgs oppleggene. Presentasjon og undervisningsopplegget er laget av Johan Nygaard.

Last ned presentasjon som blir brukt i opplegget.

 

Kompetansemål

Matematikk 2P

  • Gjør rede for noen plassverdisystemer og gi praktiske eksempler på dem.

Data og elektronikksystemer

  • Planlegge, montere, konfigurere, sette i drift, funksjonsteste, feilsøke på og dokumentere systemer for databehandling tilpasset mindre bedrifter.

Klasse/trinn: Vg2, Matematikk 2P og Informasjonsteknologi 1

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: 30.- kr pr elev og 325.- kr pr undervisningstime.

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel