Tallet pi

Vg1

Hvordan defineres tallet π? Hva brukes tallet π til?

Kort om opplegget

  • Lysbildepresentasjon
  • Historisk utvikling
  • Antall desimaler

Presentasjonen som brukes i opplegget kan fritt lastes ned og benyttes, du finner den i oversikten med listen over alle vgs oppleggene. Presentasjonen er laget av Lars Sund.

Last ned presentasjon som blir brukt i opplegget.

Kompetansemål

Matematikk Vg1P

  • Løse praktiske problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum.

 

Klasse/trinn: Vg1

Tidsrom: Uke 3 – 50

Varighet: ½ – 1 time

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel