Tallet e – VG3

Matematikk, Vg3
Hvordan defineres tallet e? Hva brukes tallet e til?

Kort om opplegget

  • Lysbildepresentasjon
  • Eksponentialkurver
  • Befolkningsvekst
  • Kjedekurven
  • Komplekse tall

Presentasjonen som brukes i opplegget kan fritt lastes ned og benyttes, du finner den i oversikten med listen over alle vgs oppleggene. Presentasjonen er laget av Lars Sund.

Last ned presentasjon som blir brukt i opplegget.

Kompetansemål

Matematikk R1

  • Bruke formler for den deriverte til potens-, eksponential- og logaritmefunksjoner, og derivere summer, differanser, produkter, kvotienter og sammensetninger av disse funksjonene

Matematikk R2

  • Modellere praktiske situasjoner ved å omforme problemstillingen til en differensiallikning, løse den og tolke resultatet

Matematikk S2

  • Modellere eksponentiell vekst ved å bruke eksponentialfunksjoner

 

Klasse/trinn: Matematikk Vg3

Tidsrom: Uke 3 – 50

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

 

Send forespørsel