Stjernevisninger i Planetariet

Velkommen til det nye planetariet vårt, en ny spennende opplevelse på en kjent plass. Bli med og se på nattehimmelen og utforsk stjernebilder og fenomener i universet.

Kort om opplegget

  • I planetariet finner vi stjernebildene og elevene får høre litt om stjernene og fortellinger fra stjernehimmelen.
  • Visningen er interaktiv – det er åpent for innspill, spørsmål og undring underveis.

Kompetansemål

Naturfag- VG1

  • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

Fysikk 1

  • beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner

Forarbeid

Opplegget krever ingen spesielle forkunnskaper. Det er gode muligheter for at elevene kan komme med den viten de har når vi sammen greier ut om nattehimmelen. Eventuelt kan læreren velge ut elever som skal komme med sine fakta. Gi beskjed ved bestillingen. Visningen kan også brukes som en intro til elevprosjekter og emner.

Etterarbeid

Det oppfordres til å drøfte opplevelsene fra visningen i klasserommet etterpå, og gjerne bruke det til videre undervisningsopplegg.

Vitenfabrikken anbefaler programmet World Wide Telescope og Celestia til videre utforskning av universet. Programmet er gratis og kan lastes ned her: http://www.worldwidetelescope.org/webclient/

http://www.shatters.net /celestia/

 

Klasse/trinn: tilpasses til alle trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: 30,- per elev og 300,- per undervisningstime

Varighet: 30 minutt

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget. Visning kan også kombineres med film eller annet opplegg på Vitenfabrikken. Mulighet for å kombiner det med for eksempel et opplegg på Abelloftet, vår nye matematikkutstilling, eller en film i planetariet.

Send forespørsel