Stjernevisninger i Planetariet

Velkommen til vårt nye planetarie, en ny spennende opplevelse på en kjent plass. Bli med og se på nattehimmelen og utforsk stjernebilder og fenomener i universet.

Kort om opplegget

  • I planetariet finner vi stjernebildene og elevene får høre litt om stjernene og fortellinger fra stjernehimmelen.
  • Visningen er interaktiv – det er åpent for innspill, spørsmål og undring underveis

Kompetansemål

Naturfag- etter 2. årstrinn

  • beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser

Naturfag- etter 4. årstrinn

  • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon

Naturfag- etter 7. årstrinn

  • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår

Naturfag- etter 10. årstrinn

  • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
  • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

Forarbeid

Opplegget krever ingen spesielle forkunnskaper. Det er gode muligheter for at elevene kan komme med den viten de har når vi sammen greier ut om nattehimmelen. Eventuelt kan læreren velge ut elever som skal komme med sine fakta. Gi beskjed ved bestillingen. Visningen kan også brukes som en intro til elevprosjekter og emner.

Etterarbeid

Det oppfordres til å drøfte opplevelsene fra visningen i klasserommet etterpå, og gjerne bruke det til videre undervisningsopplegg.

Vitenfabrikken anbefaler programmet World Wide Telescope og Celestia til videre utforskning av universet. Programmet er gratis og kan lastes ned her: http://www.worldwidetelescope.org/webclient/.

http://www.shatters.net /celestia/

 

Klasse/trinn: tilpasses til alle trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 30 minutt

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget. Visning kan også kombineres med film eller annet opplegg på Vitenfabrikken. Mulighet for å kombiner det med for eksempel et opplegg på Abelloftet, vår nye matematikkutstilling, eller en film i planetariet.

Send forespørsel