Se meg!

Et opplegg om sykkel og sikkerhet

Trafikkbildet har endret seg dramatisk siden de første syklene ble produsert i Sandnes  av Jonas Øglænd i 1906. I alle år har DBS vært en viktig samarbeidspartner for Trygg trafikk, Syklistenes landsforbund og skolene for å bidra til trygg ferdsel for syklister. I dette opplegget vil vi fokusere spesielt på det å bli sett i trafikken i mørke før og nå.

 

Kort om opplegget;

  • Vi ser på hvordan bruk av lys og refleksutstyr har endret seg over tid, helt fra 1892 fram til i dag.
  • Elevene jobber i grupper og monterer sikkerhetsutstyr på sykler og syklist utfra dagens standard og trafikkbilde.
  • Vi drøfter sikkerhet og oppsummerer gruppenes arbeid i felleskap.

 

Kjernelementer:

  • Samfunnsfag: Folkehelse og livsmestring
  • Kroppsøving: Uteaktivitetar og naturferdsel
  • Kunst og håndverk: Håndverksferdigheter

 

Klasse/trinn:  6. og 7. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 60 min

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget.

 

Send forespørsel