Regnbuekjemi – barnehage

Regnbuekjemi

Kan vann ligge lagvis? Hva skjer når man blander sukker og vann? Hva skjer når farger blir blandet?

Kort om opplegget

  • Ufarlige kjemiske eksperimenter
  • Bruk av riktig laboratorieutstyr
  • Lek/fri eksperimentering med fargeblandinger

Rammemål

Natur, miljø og teknikk:

  • Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen

Antall, rom og form:

  • Opplever glede over å utforske og leke med tall og former

 

Klasse/trinn: Barnehage (5-åringer)

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Pris: For barnehager i Sandnes kr. 300,- per formidlingstime. Andre barnehager  kr. 750,-

Tid: 1 time

Praktiske opplysninger:

  • Barna jobber sammen 2 og 2
  • Barna kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel