Regnbuekjemi (1.-4. trinn)

Kan vann ligge i lag? Hva skjer når man blander sukker og vann? Hva skjer når farger blir blandet?

 

Kort om opplegget

  • Ufarlige kjemiske eksperimenter
  • Bruk av riktig laboratorieutstyr
  • Fremstilling av egne eksperiment-væsker
  • Lek/fri eksperimentering med fargeblandinger
  • Elevene eksperimenterer med væskers massetetthet og fargelære
  • Opplegget passer svært godt inn i kjernelementene: Naturvitenskapelig praksis og tenkemåte, samt Energi og materie

Kompetansemål

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet frem til dem
  • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper

Klasse/trinn: 1. – 4. klasse

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger:

  • Elevene jobber i grupper på 2 elever.

 

Send forespørsel