Realfagsdag(er) på Vitenfabrikken

Realfagsdager er et tilbud til hele eller deler av skolen der elevene skal få inspirasjon og oppleve realfagsglede.

På realfagsdager tilbyr vi et felles show enten Energishow eller Fysikkshow med høy(t)tryk på 20-25 minutt, deretter rullerer elevene på tre poster a 25 minutt.

Disse postene kan være utforsking av utstillingene, planetariet, matematiske puslerier, naturfageksperiment, koding med Beebots eller andre stasjoner som vi blir enige med de enkelte skoler om.

Da kan inntil ca. 150 elever komme her første økt før lunsj i to timer, og nye ca. 150 elever andre økt etter lunsj. Selvsagt kan vi også tilby opplegget for deler av en skole og for mindre skoler. Ta kontakt så lager vi et opplegg som passer for dere.

Kontaktperson: Marta Vassbø / mva@jaermuseet.no / 934 02 370

Send forespørsel