Problemløsning i praksis: «Froske-hopp», Hanoi’s tårn» mm.

Kort om opplegget

  • Hvordan løser vi et matematisk problem sammen? Hva er lurt? Hvordan kan vi prøve ut ulike ideer?

Innhold

Sammen skal vi løse klassiske problemløsningsoppgaver som Hanois tårn, Froskehopp, Den malte kuben, Kantproblemet eller andre lignende problem. Vi tilpasser oppgavene til ulike trinn.

Gjennom praktisk arbeid med konkreter gir denne type oppgaver mulighet for å utforske matematiske strukturer og mønster. Her får også elevene anledning til å lete etter sammenhenger og tallmønster. Videre oppfordres de til å forklare for andre hva de finner og argumentere for sine løsninger. Opplegget kan kombineres med å utforske vår nye matematikkutstilling, Abelloftet.

Opplegget er laget med tanke på kjerneelementene i matematikk i de nye fagplanene.

Klasse/trinn: 5. – 10. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 60 min

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget. Mulighet for å kombiner det med opplegg i planetariet.

Send forespørsel