Problemløsning i praksis: «Over elven» (Barnehage, førskole-gruppen)

Abelchallenge, teambuilding

Kort om opplegget

  • Hvordan løser vi et matematisk problem sammen? Hva er lurt? Hvordan kan vi prøve ut ulike ideer?

Innhold

Sammen skal vi løse den klassiske problemløsningsoppgave om ulven, kålhodet og geita som skulle fraktes over ei elv. Vi arbeider med konkreter og rollespill for å løse oppgaven.

Opplegget kan også kombineres med å utforske vår nye matematikkutstilling, Abelloftet.

 

Klasse/trinn: Førskolebarn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Kr. 300,- per undervisningstime for barnehager i Sandnes kommune, kr. 750 for andre barnehager

Varighet: 60 min

Praktiske opplysninger: Barna kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget.

Send forespørsel