Problemløsning i praksis – «Over elven» (1.-2. trinn)

Abelchallenge, teambuilding

Kort om opplegget

  • Hvordan løser vi et matematisk problem sammen? Hva er lurt? Hvordan kan vi prøve ut ulike ideer?

Innhold

Sammen skal vi løse den klassiske problemløsningsoppgave om ulven, kålhodet og geita som skulle fraktes over ei elv. Vi arbeider med konkreter og rollespill for å løse oppgaven.

Opplegget kan også kombineres med å utforske vår nye matematikkutstilling, Abelloftet.

Opplegget er laget med tanke på kjerneelementene i matematikk i de nye fagplanene.

Klasse/trinn: 1. – 2. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 60 min

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget. Mulighet for å kombiner det med opplegg i planetariet.

Send forespørsel