Mennesket i verdensrommet

Velkommen til det nye planetariet vårt, en ny spennende opplevelse på en kjent plass. I juli 2019 var det 50 år siden den første månelandingen. Hvor har mennesket vært og hvor skal vi i fremtiden?

Kort om opplegget

  • En virtuell visning med fokus på romfartens historiehvor vi reiser innom ISS, månen og Mars.
  • Visningen er interaktiv – det er åpent for innspill, spørsmål og undring underveis.
  • Opplegget har teknologi i fokus og setter det i sammenheng med forskning.

Kompetansemål

Naturfag- etter 10. årstrinn

  • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilderNaturfag- VG1
  • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Fysikk 1

  • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

Fysikk 2

  • gjøre rede for postulatene som er grunnlag for den spesielle relativitetsteorien, drøfte kvalitativt noen av konsekvensene av denne teorien for tid, bevegelsesmengde og energi, og gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien.
  • regne ut akselerasjon og krefter på objekter som beveger seg med konstant fart i en sirkelbane, og på objekter i en vertikal sirkelbane i øvre og nedre punkt

Forarbeid

Opplegget krever ingen spesielle forkunnskaper. Det er gode muligheter for at elevene kan komme med den viten de harog utforske nysgjerrigheten sin. Eventuelkan læreren velge ut elever,som skal komme med sine fakta. Gi beskjed ved bestillingen. Visningen kan også brukes som en intro til elevprosjekter og emner.

Etterarbeid

Vitenfabrikken oppfordrer til å drøfte opplevelsene fra visningen i klasserommet etterpå, og gjerne bruke det til videre undervisningsopplegg.

For mer informasjon kan disse nettsidene anbefales:

https://www.nasa.gov/topics/moon-to-mars

https://www.narom.no/

 

Klasse/trinn: 8.trinn-3 vgs

Tidsrom: Fra 5. november

Pris: Gratis

Varighet: 30-45 min

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget. Mulighet for å kombiner det med for eksempel et opplegg på Abelloftet, vår nye matematikkutstilling, eller en film i planetariet

Send forespørsel