Matematiske spill og puslerier – 5.-7.

Kan man spille seg til ferdigheter i matematikk? Finnes det matematiske puslespill? Er alle hjernetrim-oppgaver vanskelige?

Kort om opplegget

  • Differensiert undervisning
  • Elevene spiller i grupper og enkeltvis
  • Ferdighetstrening og hjernetrim på mange nivåer
  • Opplegget passer svært godt inn i kjernelementene i faget

Kompetansemål

Kjerneelementer – Matematikk – Resonnering og argumentasjon

Resonnering i matematikk handlar om å kunne følgje, vurdere og forstå matematiske tankerekkjer. Det inneber at elevane skal forstå at matematiske reglar og resultat ikkje er tilfeldige, men har klare grunngivingar. Elevane skal utforme eigne resonnement både for å forstå og for å løyse problem. Argumentasjon i matematikk handlar om at elevane grunngir framgangsmåtar, resonnement og løysingar og beviser at desse er gyldige.

Klasse/trinn: 5. – 10. trinn, Vg1

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger:

  • Opplegget er velegnet til elever i videregående skole som sliter med matematikk
  • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget

 

Send forespørsel