Matematiske spill og puslerier (8.-10. trinn)

Kan man spille seg til ferdigheter i matematikk? Finnes det matematiske puslespill? Er alle hjernetrim-oppgaver vanskelige?

Kort om opplegget

  • Differensiert undervisning
  • Elevene spiller i grupper og enkeltvis
  • Ferdighetstrening og hjernetrim på mange nivåer

Kjerneelementer – Matematikk – Resonnering og argumentasjon

Resonnering i matematikk handlar om å kunne følgje, vurdere og forstå matematiske tankerekkjer. Det inneber at elevane skal forstå at matematiske reglar og resultat ikkje er tilfeldige, men har klare grunngivingar. Elevane skal utforme eigne resonnement både for å forstå og for å løyse problem. Argumentasjon i matematikk handlar om at elevane grunngir framgangsmåtar, resonnement og løysingar og beviser at desse er gyldige.

Klasse/trinn: 8. – 10. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger:

  • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget

Send forespørsel