LydLab

Har du noen gang blitt fascinert eller gira av musikken når du ser film? Nå kan du skape din egen magi mellom lyd og bilde ved å programmere musikk til filmklipp!

 

Kort om opplegget

Ved bruk av musikkverktøyet Soundtrap vil elevene lage komposisjoner for å lydsette et filmklipp. Med nærmest frie tøyler til verktøya, vil elevene få arbeide kreativt, samarbeide, programmere og presentere for hverandre.

 

Varighet

90 minutt, maks 30 elever.

 

Kan bestilles:

7. -10. trinn

 

Fra fagfornyingen

Musikk,

etter 7.trinn:

  • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrument, kropp, stemme eller lyd fra andre kjelder, og presentere resultatet
  • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og arbeide videre med musikk

etter 10.trinn:

  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kjelder
  • utforske og formidle musikalske opplevinger og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemiddel
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat

Naturfag,

etter 7.trinn:

  • utforske, lage og programmere teknologiske system som består av deler som virker sammen

Kunst og håndverk, etter 10.trinn:  

utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkt.

Annen informasjon:

LydLab er sponset av Equinor og Morgendagens helter, og er utvikla av VilVite, vitensenteret i Bergen.

Opplegget er gratis.

Send forespørsel