Kodekraft

Har du lyst til å programmere ditt eget spill ? Et spill hvor du skal få mest mulig poeng på bare ti sekunder? Bli med på en digital dobbelttime der elevene programmerer et arkadespill steg for steg. 

 

Kort om opplegget 

Kodekraft er et undervisningsopplegg for elever på 9. – 10. trinn innen programmering og energi.

Gjennom å lage et energispill lærer elevene seg grunnleggende programmering, og må samtidig reflektere over verdens energiutfordringer.

Vi spiller spillet og de som ønsker kan programmere videre. Elevene får tilgang til flere oppgaver slik at de kan utvikle spillet de har startet på.

 

 

Gjennomføring 

Kodekraft tar en dobbel skoletime (90 minutt) med ekstraoppgaver som elevene kan gjøre hjemme eller på skolen, om læreren ønsker det. 

 

Undervisningen kan gjennomføres på flere måter: 

  • Undervisningen kan være digital, og elevene blir følgt gjennom opplegget av en formidler på et vitensenter.
  • Klassen kan komme til Vitengarden eller Vitenfabrikken og få undervisning der. 

Programmering er knytta til algoritmisk tenkning, og ved hjelp av programmering kan en komme frem til ulike løsninger gjennom bruken av datamaskin.   

 

Les mer her. Meld klassen på her ! 

  

Fra fagfornyingelsen:  

 Naturfag, etter 10.trinn:   

  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener  

 Kompetansemål som kan brukes i etterarbeidet:   

  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt  
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold  

  

Matematikk   

Etter 8. trinn:   

  • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering  

 Etter 9.trinn:   

  • simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering   

 Etter 10.trinn:  

  • utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering  

  

Valgfag programmering  

  • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som variabler, løkker, vilkår og funksjoner, og reflektere over bruken av disse 

 

Forarbeid/etterarbeid 

Elevene møter med oppladet PC/Chromebook/Ipad til den digitale økten. 

På vitensenteret kan klassen få låne PC.

 

Klasse/trinn: 9.-10. trinn 

Tidsrom: Uke 3 – 50 

Pris: Gratis 

Varigheit: 1,5 time  

 

Praktiske opplysninger: 

  • Viss klassen velger å komme til Vitengarden/Vitenfabrikken kan de fritt utforske de andre utstillingene på vitensenteret før eller etter kodeøkten. 

Kodekraft er et felles undervisningstilbud fra alle de norske vitensentrene, og er støttet av Equinor morgendagens helter.

Send forespørsel