Induksjonsbevis – VG2/VG3

Matematikk Vg2, Vg3
Hva er et induksjonsbevis?

Kort om opplegget

  • Lysbildepresentasjon
  • Teknikken som brukes i induksjonsbevis
  • Bruk av modeller og teori for å bevise 3 summeringsformler. Det gjelder formlene for å summere naturlige tall, kvadrattall og kubikktall.
  • Oppgaveregning

Presentasjonen som brukes i opplegget kan fritt lastes ned og benyttes, du finner den i oversikten med listen over alle vgs oppleggene. Presentasjon og undervisningsopplegget er laget av Johan Nygaard.

Last ned presentasjon som blir brukt i opplegget.

Kompetansemål

Matematikk R2

  • Gjennomføre og gjøre rede for induksjonsbevis
  • Summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske problemer

 

Klasse/trinn: Matematikk Vg2, Vg3

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: 30.- kr pr elev og 325.- kr pr undervisningstime.

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel